სტანდარტული ბარათები
საქართველოს გადახდისუუნარობის სისტემის ხარვეზები და რეფორმის საჭიროება 25 აპრილი, 2017 წელი
ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი
ბეჭდვა